Indien u vragen heeft over uw vernevelapparaat en of toediening van uw medicijn, verzoeken wij u contact op te nemen met uw behandelaar of CF verpleegkundige.

Voor vragen over de website kunt u contact opnemen met:info.nl@chiesi.com

Krijgt u last van bijwerkingen van uw medicijn, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl.Deze website is een initiatief van Chiesi Pharmaceuticals B.V.