© Copyright 2019, Chiesi Pharmaceuticals B.V.

De website met internetadres www.vernevelinstructie.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij Chiesi Pharmaceuticals B.V. te Schiphol. Chiesi Pharmaceuticals B.V. behoudt al haar rechten voor. Zonder toestemming is gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chiesi Pharmaceuticals B.V. verboden. Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via info.nl@chiesi.com of info@kcmc.nl.

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Chiesi Pharmaceuticals B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Chiesi Pharmaceuticals B.V. behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.